กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมคำถามยอดฮิต เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมคำถามยอดฮิต เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เพื่อตรวจสิทธิ์ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 พ.ค. 63