กระดูกพรุน

อย่ากินสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่อยากเป็น โรคกระดูกพรุน

เมื่ออายุมากขึ้น อีกโรคที่ต้อง กังวล คือ โรคกระดูกพรุน ซึ่งคุณหมอ สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวไว้ว่า โรคกระดูก

พฤติกรรมที่ต้องเลี่ยง ลดเสี่ยง “กระดูกพรุน”

พออายุเริ่มมากขึ้น ปัญหาเรื่อง “กระดูกพรุน” ก็เริ่มถามหา สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรม ซึ่งหากสามารถปรับพฤติกรรมได้ ภาวะความเสี่ยงจากโรคกระดูกพรุนก็จ […]