กระตุ้นสมอง

กระตุ้นสมอง ให้พร้อมเรียน ด้วยอาหาร 4 ชนิดนี้

กระตุ้นสมอง เมื่อถึงเวลาที่เราเรียน ของคุณ ต้องพบกับความท้าทาย ในเรื่องของการจดจำ และ การเรียนรู้ เนื้อการเรียน ในวิชานั้นๆ