กระทรวงมหาดไทย

อัพเดทล่าสุด! 53 จังหวัดที่ต้องกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

จังหวัดที่ต้องกักตัว — เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

เช็คก่อน! 28 จังหวัดล่าสุด ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน ช่วง 21.00.-04.00 น.

งดออกจากบ้าน —- เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

อัพเดทเพิ่ม! 23 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน 21.00น. – 04.00น.

งดออกจากบ้าน —- เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

19 จังหวัด ที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน 21.00 – 04.00น.

งดออกจากบ้าน —- เฟสบุ๊กเพจ กระทรวงมหาดไทย PR ได้แจ้งรายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน

รวมรายชื่อ 15 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน หลัง 3 ทุ่ม ถึง ตี 4

งดออกจากบ้าน — เฟสบุ๊กเพจ กระทรวงมหาดไทย PR ได้แจ้งรายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน อัพเดตข้อมูล

เปิดรายชื่อ 74 จังหวัด ที่มีบทลงโทษ หากไม่ใส่ หน้ากากอนามัย ในที่สาธารณะ

หน้ากากอนามัย — เมื่อเวลา 15.55 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รวบรวมจังหวัด

อัพเดทเพิ่ม! 69 จังหวัด ที่มีบทลงโทษ หากไม่ใส่ หน้ากากอนามัย นอกเคหะสถาน

หน้ากากอนามัย — เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 เฟสบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัด ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชน

เช็คด่วน! อัพเดท 60 จังหวัด ที่มีบทลงโทษ หากไม่ใส่ หน้ากากอนามัย ในที่สาธารณะ

หน้ากากอนามัย — เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 เฟสบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัด ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชน

เผยรายชื่อล่าสุด 52 จังหวัดที่มีบทลงโทษ หากไม่ใส่ หน้ากากอนามัย ในที่สาธารณะ

หน้ากากอนามัย —- เมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 เฟสบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตรกา

อัพเดทล่าสุด! 48 จังหวัดที่ต้องใส่หน้ากาก อนามัย เมื่ออยู่นอกเคหะสถาน ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ

จังหวัดที่ต้องใส่หน้ากาก — เมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 เฟสบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตร

อัพเดทล่าสุด! 36 จังหวัดที่ต้องใส่หน้ากาก อนามัย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

จังหวัดที่ต้องใส่หน้ากาก — เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 เฟสบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนด

เช็คเลย! รายชื่อ 47 จังหวัดที่ต้องกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

จังหวัดที่ต้องกักตัว — เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 เฟสบุ๊กเพจ กระทรวงมหาดไทย PR ระบุว่า จังหวัดที่มีคำสั่ง ประกาศให้มีการกักกันตัว

1 2 3 9