กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี พช. ปลุกพลังสตรี ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ

พช. ลงนาม MOU ภาคีภาครัฐ – เอกชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP

พช. ลงนาม MOU กับภาคีภาครัฐ และเอกชนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อาจารย์เจษฎ์ ชี้เรื่องใหญ่!รัฐอนุญาต คนต่างด้าว เข้าไทยกรณีพิเศษ

คนต่างด้าว — จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแก้กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางกลุ่มเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกรณีพิเศษ

มหาดไทย เตรียมชงร่างสัญญา ค่ารถไฟฟ้าBTS สายสีเขียว 65 บาทตลอดสาย

ค่ารถไฟฟ้า BTS — มีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย เตรียมส่งร่างสัญญาเสนอคณะรัฐมนตรี ขยายสัมปทาน รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS สายสีเขียว

พช.เสริมแกร่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับพร้อมพัฒนาสมุนไพรไทยก้าวสู่สากล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1 2 3 8