Tag: กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.กำชับ ขรก.วางตัวเป็นกลาง แต่งตั้งโยกย้ายอย่ากระทบ เลือกตั้ง

07 กุมภาพันธ์ 2562

ศธ.กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลาง เน้นย้ำแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ สพฐ. ระหว่างนี้ พิจารณาให้รอบคอบ อย่าให้กระทบการ เลือกตั้ง พร้อมให้หนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง โดยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ