กระทรวงเกษตรและสหรณ์

อุทธรณ์วันสุดท้าย! 8 หน่วยขึ้นทะเบียนเงิน เยียวยาเกษตรกร 2.9 แสนราย

เยียวยาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหรณ์ แนะเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์ หรือไม่ได้รับเงินเยียวยา ประมาณ 2.9 ราย ขอให้เร่งมายื่นอุทธรณ์ภายในเวลา 16.30 น.