กระทู้ถามสด

“ฝ่ายค้าน” จับมืออภิปราย ชำแหละ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” วันนี้

7 พรรค “ฝ่ายค้าน” เอาจริง ! เตรียมยื่นกระทู้ถามสด ชำแหละ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี-ปฏิรูปประเทศ” ไม่คืบหน้า ทำลายโอกาสประเทศ นางลด […]