กราบพระบรมราชสรีรางคาร

วัดราชบพิตร เปิดให้กราบพระบรมราชสรีรางคารด้านในวันแรก

วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ด้านในโบสถ์วันแรก บรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากตั้งแต่เช้า