กรุงเทพฯในมุมมองใหม่

กทม. ตอกย้ำการเป็น “มหานครของทุกคน” ด้วยโครงการต่างๆ

กรุงเทพมหานครสัมภาษณ์มุมมองของประชาชน ในเรื่องของความเป็นเมืองของทุกคนเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างทั่วถึง ด้วยโครงการต่ […]

กทม. ตอกย้ำการเป็น “มหานครของทุกคน” ถ่ายทอดผ่าน “รอง เค้ามูลคดี”

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง บอกเล่ามุมมองที่มีต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ความเป็นเมืองของทุกคน” ผ่านโครงการและบริการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิ […]

“เก่ง ธชย” ตอกย้ำ กทม. เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำผ่านงานบริการ

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ตอกย้ำความเป็น “มหานครแห่งประชาธิปไตย” ของกรุงเทพมหานคร ผ่านการใช้บริการหน่วยงานของรัฐ ที่ได้มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประ […]

“เก่ง ธชย ” ตอกย้ำ “กรุงเทพมหานครประชาธิปไตย” ผ่านงานบริการกทม.

เก่ง ธชย ตอกย้ำความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิ ผ่านงานบริการกรุงเทพฯ ลดความเหลื่อมล้ำ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ตอกย้ำความเป็น “มหานครแห่งประชาธิปไตย” ของกรุ […]

‘นิโคลีน’ ชวนชาว กรุงเทพฯ ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว

‘นิโคลีน-พิชาภา’ เดินหน้าชวนชาวกรุงเทพฯ ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์กับโครงการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างมหานครสีเขียว… สร้างกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ […]