Tag: กลุ่มอยากเลือกตั้ง

เลิกม็อบ ! บรรลุเป้าแล้ว “กลุ่มอยากเลือกตั้ง” พับเสื่อกลับบ้าน

24 มกราคม 2562

ยุติชุมนุม 26 ม.ค. ! กลุ่มอยากเลือกตั้ง ออกแถลงการณ์ ลั่นข้อเรียกร้องสำเร็จแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอยากเลือกตั้งได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ท่าทีและทิศทางการเคลื่อนไหวต่อการประกาศการเลือกตั้ง” ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศ “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562” ลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 ม.ค.2562 ไปแล้วนั้น ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขอประกาศต่อประชาชนและสื่อมวลชนให้ทราบว่า ตามที่ได้มีการแถลงไว้ในการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2562 ว่าหากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ก็จะยุติการนัดหม …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ