กล่าวหาว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าปลอมละเมิดลิขสิทธิ์