กสร.

เคลียร์ชัด! กสร.แจ้ง ลูกจ้างลาป่วยไม่เกิน 3 วัน ไม่ต้องยืน ใบรับรองแพทย์

ประกาศ! กสร.เคลียร์ชัดแล้ว หาก ลูกจ้างลาป่วยไม่เกิน 3 วัน ไม่จำเป็นของยืน ประกอบการลา เหตุไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

เรื่องนี้ลูกจ้างต้องจำ! ทำ โอที ต้องได้เงิน แลกเป็นวันหยุดไม่ได้

กฎหมายชัด ลูกจ้างทำ โอที ต้องได้เป็นเงินเท่านั้น แลกเป็นวันหยุดไม่ได้ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 วันนี้

กสร. จับตา 3 กิจการเสี่ยงเลิกจ้าง! “ รับเหมาก่อสร้าง – โรงแรม-ยานยนต์ ”

กสร. จับตา 3 กิจการ ทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายเสี่ยงเลิกจ้าง รับเหมาก่อสร้าง โรงแรม ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ แนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

กสร.ย้ำ 1 พ.ค.นี้ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดถ้าทำต้องจ่าย 1 เท่า

1 พ.ค.นี้ เป็นวันแรงงานแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ย้ำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ลูกจ้างหยุดปฏิบัติงาน พร้อมจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ฝ่าฝืน มีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ