กองทัพบกเพื่อประชาชน

มทภ 4 สั่งจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ออกบริการผู้ประสบภัย น้ำท่วมนราธิวาส

น้ำท่วมนราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการเร่งด่วน ให้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนครัวเคลื่อนที่ กองทัพบกเพื่อประชาชน น้ำอาหารฮาลาล ช่วยเหลือจำ […]