กักกันตัว

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด!!

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เป็นวงกว้าง