กักตุน

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ใครกักตุนโดนจับแน่! พาณิชย์ ขยายเวลาห้ามส่งออก ไข่ไก่

กระทรวงพาณิชย์ ขยายเวลาห้ามส่งออก ไข่ไก่ อีก 30 วัน จากเดิมก่อนหน้านี้ที่ห้ามส่งออกไข่ไก่ชั่วคราว 7 วัน ระยะเวลามาตรการถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563

นายกฯ เข้มสั่งดำเนินคดีผู้ประกอบการขึ้นราคา-กักตุน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้มสั่งดำเนินคดีเด็ดขาด ผู้ประกอบการขึ้นราคา-กักตุน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ