กักตุนอาหาร

เบลเยียม แห่ กักตุนอาหาร หลัง สธ.เผยยอดผู้ป่วยทั่วประเทศ พุ่งที่ 1,243 ราย

กักตุนอาหาร ประชาชนในกรุงบรัสเซลล์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม แห่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อทำการกักตุนของใช้ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน