กักตุนโภคภัณฑ์

มท.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ล่ากลุ่มคนฉวยโอกาส กักตุนโภคภัณฑ์ช่วง โควิด-19

โควิด-19 วันที่ 14 เมษายน 2563 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาด