กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระอัจฉริยภาพในด้านนักประดิษฐ์ เกิดเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนา

เครื่องกลเติมอากาศ กังหันน้ำชัยพัฒนา คืออีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของในด้านนักประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยปรากฏต่อสายตาประชา […]