กังหันลมของพ่อ

กังหันลมของพ่อ

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า หนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการชั่งหัวมันสมบูรณ์แบบ