Tag: กัญชา

ชาวโคราชแห่จดแจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้าย

22 พฤษภาคม 2562

ที่ห้องปรุงหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประชาชนแห่เดินทางมาแจ้งครอบครองกัญชากันอย่างคึกคัก เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลประกาศขยายเวลาให้ประชาชน 7 กลุ่ม มาแจ้งครอบครองกัญชาให้เรียบร้อย  ซึ่งในพื้นที่ 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา  มีประชาชนที่มีคุณสมบัติทั้งในฐานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย มีไว้ในครองครอง , ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชารักษาโรคเฉพาะตัว และบุคคลอื่นที่มีกัญชาในครอบครอง  มาจดแจ้งครอบครองกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า ซึ่งคาดว่า ช่วงบ่ายจะทยอยเดินทางม …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ