กัญชาถูกกฎหมาย

นักวิจัย เผย เตรียมผลัก กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ – ใช้สอยในครอบครัว

กัญชา – สริตา ปินมณี นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่ากัญชง หรือ เฮมพ์ เป็นพืชที่เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว สามารถใช้ประโยชน์