กัญชารักษาโรค

ครม.อนุมัติให้นำกัญชามารักษาโรคได้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้นำกัญชามาทดลองรักษาทางการแพทย์ได้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ร่างพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.  มีสาระสำคัญให้คณะกรรมการ ป.ป.ส […]