กัญชาศาสตร์

วิชากัญชาศาสตร์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ลุงตู้หรือ หมอตู้ ผู้เป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งแม่แต่แพทย์แผนปัจจุบันก็แทบจะไม่รับ ลุงตู้ศึกษาน้ำมันสกัดจากกัญชาและใช้รักษาผู้ป่วยมา […]