กัญชาไทย

ใช้กัญชาในการรักษาความเจ็บป่วย

ภาคีเครือข่ายการใช้กัญชาในการรักษาความเจ็บป่วย รวมตัวมายื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้มีการปลดล๊อคเงื่อนไขการใช้กัญชาในไทย วันที่ 21 สิงหาค […]