กัดลายกระจก

งดงามอย่างลงตัว! ออกแบบตัวอักษร เขียนไทยแต่อ่านได้ทั้งภาษาอังกฤษ

เป็นศิลปะที่มีความงดงามและลงตัวที่สุด เมื่อนักกัดลายกระจก ออกแบบตัวอักษร ที่เขียนด้วยภาษาไทยแต่ใช้รูปทรงของตัวพิมพ์อังกฤษในการสร้างผลงาน