กั้นคนจีน

มงคลกิตติ์ แนะรัฐบาลควร “ปิดประเทศชั่วคราว-กั้นคนจีน” เพื่อคุม ไวรัสโคโรนา

เต้ มงคลกิตติ์ ไลฟ์สด แนะรัฐบาลปิดประเทศชั่วคราว-ไม่ให้คนจีนเข้าไทยทุกช่องทางเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ชี้ ยอมสูญรายได้ชั่วคราวเพื่อรักษาชีวิตคนไทย!!