กากขยะอันตราย

“อันตราย” ให้งดใช้น้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง ชั่วคราว!!

พบบ่อฝังกลบกากขยะอุตสาหกรรมที่ถูกลักลอบแอบใช้พื้นที่ ซึ่งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าน้ำเน่าเสีย