กาชาดแพร่

ประทับใจ “ทหารใหม่ร่วมบริจาคเลือด” บรรยากาศคึกคัก

ทหาร ม.พัน 12 ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดแพร่ ออกมาให้บริการ ที่ค่ายทหาร ม.พัน 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์เด่นชัย จ.แพร่ เหล่ากาชาดออกรับบริจา […]