กาดม้งห้วยลึก

ไฮซีซั่น! กาดม้งห้วยลึกคึกคักรับฤดูกาลท่องเที่ยว ชาวบ้านขนผลผลิตสด ๆ จากสวนมาวางขายสร้างรายได้งาม

ชาวเขาเผ่าม้ง บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พากันนำผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผักสด ผลไม้นานาชนิดออกมาขายที่ตลาดม้งห้วยลึก ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย […]