การกระทรวงสาธารณสุข

ครม.แต่งตั้ง อธิบดี สธ.พรึบ! นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ขึ้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ขึ้นแท่นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยนาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล ได้มีการกล่าวถึงมติของ ครม.แต่งตั้ง อธิบดี สธ.

ราชกิจจาฯประกาศ!เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ๑๓ ตํารับ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้!

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๑เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยาโดยที่มีข้อมูลทางวิชาการว่า ยา ketoconazole ชนิดรับประทานมีความเสี่ยงต่อการเกิดhepato […]