การกระทรวงสาธารณสุข

สธ. เผยผลสอบสวนโรคหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อ โควิด19 ในไทย

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสอบสวนโรคหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อ โควิด19 ในไทย โดยผลการตรวจเลือดไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด 19

ครม.แต่งตั้ง อธิบดี สธ.พรึบ! นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ขึ้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ขึ้นแท่นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยนาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล ได้มีการกล่าวถึงมติของ ครม.แต่งตั้ง อธิบดี สธ.

ราชกิจจาฯประกาศ!เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ๑๓ ตํารับ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้!

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๑เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยาโดยที่มีข้อมูลทางวิชาการว่า ยา ketoconazole ชนิดรับประทานมีความเสี่ยงต่อการเกิดhepato […]