การกีฬาเเห่งประเทศไทย

กฤษฎีกายันคณะบุคคล “แห่งประเทศไทย” กกท. มีสิทธิรับเงิน “กองทุนพัฒนากีฬาฯ” รายโครงการ

กฤษฎีกายันคณะบุคคล ได้รับอนุญาตใช้ “แห่งประเทศไทย” ตามบัญชีแนบท้าย กกท. มีสิทธิได้รับสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” เป็นรายโครงการ