การค้าช้าง

จุดจบ “ลิตเติ้ลแม๊ค” ช้างเอเชียเหยื่อ การค้าช้างข้ามทวีป!

ลิตเติ้ลแม๊ค ช้างเอเชียเหยื่อ การค้าช้างข้ามทวิป ช้างเอเชียที่ถูกส่งไปในต่างประเทศ นอกจากต้องทนทุกข์กับสภาพอากาศ และอาหาร