การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม

จีน กวาดล้างขบวนการ ฉ้อโกงทางโทรคมนาคม – อินเทอร์เน็ต กว่า 101,000 คดี

กระทรวงความมั่นคงของ จีน แถลงว่า ตำรวจได้เข้าปราบปรามผู้กระทำผิดฐาน ฉ้อโกงผ่านโทรคมนาคมและทางอินเทอร์เน็ต มากกว่า 101,000 คดี