การดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงฤดูหนาว

รับมือลมหนาว!! เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ติดสปอตไลท์เพิ่มความอบอุ่นแก่สัตว์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการในการดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงฤดูหนาว นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร