การต่อรอง

เบื้องหลังต่อรองทางการเมือง

ในทางการเมืองการลงมติโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ ถือเป็นภาพชัดเจนของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดซึ่งฟันธงได้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำใจการจั […]