การถอดรหัสพันธุกรรม

หมอยง เผย ประโยชน์ของการถอดรหัสพันธุกรรมช่วยบอกความหลากหลายโควิด

หมอยง เผย โควิด-19 ทำไมจึงต้องถอดรหัสพันธุกรรม และยังบอกถึงประโยชน์ของการถอดรหัสพันธุกรรมช่วยบอกความหลากหลายโควิด-1914 ส.ค. 63