การทดลอง

ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการทดลอง วัคซีนโควิด19 พร้อมใช้เดือนมกราคม

ข่าว วัคซีนโควิด19 กลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ได้รับวัคซีน Covid-19 ของ Moderna มีผลการทดลองเบื้องต้นที่เป็นบวก บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งร่วมมือกับสถาบันสุขภาพ