การนอนหลับ

เริ่มต้น การนอนหลับ ที่ดี ด้วย 7 ข้อง่ายๆ

การนอนหลับ : อากาศ , น้ำ , อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญ ของการมีชีวิตรอด ของมวลมนุษยชาติทุกคน เพราะปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยพื้นฐาน

แพทย์ เตือนให้ความสำคัญกับ การนอนหลับ พร้อมเผยสัญญาณเสี่ยงภาวะหยุดหายใจ

กรมการแพทย์ เตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ การนอนหลับ หากพบสัญญาณเตือนที่เสี่ยงอาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น