การนอนหลับ

แพทย์ เตือนให้ความสำคัญกับ การนอนหลับ พร้อมเผยสัญญาณเสี่ยงภาวะหยุดหายใจ

กรมการแพทย์ เตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ การนอนหลับ หากพบสัญญาณเตือนที่เสี่ยงอาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น