การบริหาร

นร.โสตศึกษาอุดรฯประท้วงไล่ ผอ.บริหารไม่โปร่งใส

โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี กลุ่มนักเรียนของโรงเรียน ผู้ปกครอง และครู กว่า 200 คน รวมตัวกันประท้วงขับไล่ นายเรืองเวช ผาสุข ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาฯอุดรธาน […]