การบริหารจัดการน้ำ

สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชนมีน้ำกิน-น้ำใช้เพียงพอ

สถานการณ์น้ำ ขณะนี้ มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องอาศัยปริมาณน้ำจากฝนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนใช้ […]

ต้นทางแห่งความสุข(การบริหารจัดการน้ำ) | สานต่องานที่พ่อทำ ตอนที่ 1

“ จากพื้นที่ต้นน้ำที่ถูกบุกรุกทำลายจนเต็มไปด้วยปัญหาถาโถม ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และไฟป่า กลับพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีอีกครั้ง ด้วย ศ […]