การบินกรุงเทพ

พช.จับมือ การบินกรุงเทพ หนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสุทธิพษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี