การบินไทย ตั๋วฟรี

การบินไทย ตั๋วฟรี ล่าสุดแจงวุ่น พนักงานไม่ได้ตั๋วชั้นหนึ่ง ปีละ 7 ใบ

การบินไทย ตั๋วฟรี ล่าสุดชี้แจงผ่านเพจ บอร์ด พนักงาน ไม่ได้สิทธิ์ตั๋วฟรีชั้นหนึ่ง ปีละ 7 ใบ ระบุสิทธิสวัสดิการตามพื้นฐานสายการบินทั่วโลก