การปกครองระบอบประชาธิปไตย

กกต. ติวเข้มสื่อมวลชนการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ประชาชน

กิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนได้รับสาระความรู้และมีความเข้าใจ