การป้องกันโควิด

สธ. ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มี การป้องกันโควิด สุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA การป้องกันโควิด ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว