การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุติ ไกรฤกษ์ แจงชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้รีบมาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก

เริ่มวันแรก! จ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท

10 ตุลาคม 25621 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อก […]