การยาง

กยท. เตรียมชี้แจงปมร้อนทุจริตยางพาราทำถนน จริงหรือไม่!

รองผู้ว่าฯ การยาง เตรียมชี้แจงปมร้อน ข้าราชการของการยางฯพัวพันคดีเอื้อประโยชน์ 3 บริษัทกลุ่มเดียวกันผูกขาดผลิตน้ำยาง จากกรณีผู้ประกอบการผลิตน้ำยางพารา […]