การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าปรับ ราคายางพารา ทะลุ 60 บาท/กก.

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินหน้ามาตรการยกระดับ ราคายางพารา ครั้งแรกในรอบ 3 ปี มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าปรับ ราคายาง ทะลุ 50 บาท/กก.

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินหน้ามาตรการยกระดับ ราคายาง เพิ่มปริมาณการใช้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างรับเบอร์ แวลเลย์