การรัฐประหาร

เทพไท เสนพงศ์ ค้านตั้งกมธ.ศึกษาป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหาร

เทพไท เสนพงศ์ ไม่สนับสนุนตั้งกมธ.ศึกษาป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหาร เชื่อรัฐประหารป้องกันไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของคนบ้าอำนาจ