การละเล่น

“ปิดตาตีหัว” การละเล่นสุดแปลกจากอินเดีย

เป็นกาลเล่นสุดแปลกจากประเทศอินเดีย วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาได้คิดค้นกีฬาสุดบ้าโดยการปิดตาแล้วเอาผ้ามาพันให้เป็นแท่งแข็งๆก่อนจะนำไปตีหัวกัน กาลเล่นนี้จะมีผู้ […]

สืบสานวัฒนธรรม! การละเล่นพื้นบ้านสืบสานประเพณีไทยพวน

ชาวไทยพวน ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สืบสานประเพณีกำฟ้าไทยพวน จัดการละเล่นพื้นบ้านให้เยาวชนและนักเรียนสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตขอ […]