การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หลากหลายปัญหา!! กระแสวิจารณ์มาแรง สรุปแล้ว เรียนออนไลน์ ช่วยได้จริงหรือ ?

เรียนออนไลน์ | เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในหลากหลายด้าน ทั้งความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตประจำวัน รวมไปถึงในด้านของการศึกษา ที่ทำให้การเรียนการสอนถูกหยุดชั่วคราว ดังนั้นจึงเริ่มมีการแก้ไขในส่วนนี้เกิดขึ้น นั่นคือ “ เรียนออนไลน์ ”

ครูตู้ ครูพระราชทาน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วยความห่วงใยที่พ่อหลวงทรงมีต่อการศึกษาไทย ก่อให้เกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ครูตู้